Solelgrossisten är CheckWattpartner 

Genom vår nya tjänst Solel Balanstjänst ansluts batteriägaren till CheckWatts virtuella kraftverk och får betalt för att hjälpa till att balansera elnätet. Det virtuella kraftverket länkar samman batterier och erbjuder stödtjänster till Svenska kraftnät. CheckWatt övervakar och styr batteriet, prioriterar mellan tjänster och optimerar driften för att maximera lönsamheten. Batteriägaren behöver själv inte göra något och driften av anläggningen följs via CheckWatts portal EnergyInBalance. 
Ersättning utgår för tillgängligheten av batteriet och hör alltså inte ihop med den faktiska användningen av resursen. Slitaget på batteriet är litet då det handlar om momentan effekt under kortare tid när elnätet behöver det.

Central komponent är CheckWatt CM10* (här med anslutning via Solelgrossisten) en gateway för mätdatainsamling och styrning med koppling till CheckWatts molntjänster. 

*CheckWatt CM10  köps via Solelgrossisten, Den kan inte köpas separat utan endast samtidigt med köp av anläggning och anslutning till CheckWatt. Detta då vi annars inte kan garantera support eller att det är ett fungerande system. Har du redan köpt en anläggning av oss - kontakta Solel Balanstjänst via mail: balansering@solelgrossisten.se så hjälper vi dig igång med anslutningen till CheckWatt.

Faktablad - SOLEL Balanstjänst

Checklista Solel Balanstjänst - att tänka på inför köp

Länk till Solel Balanstjänst: Anslut ditt batteri till CheckWatt.

CheckWatt - Elhandelsbolag - Kompatibilitet - 2024-01-08

CheckWatt - Förkvalificering process - För system över 100kW

Grönt avdrag - Skatteverket

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.